Diàleg entre docents, investigadores i altres professionals sobre el Desenvolupament de la competència oral als centres educatius

Diàleg entre docents, investigadores i altres professionals sobre el Desenvolupament de la competència oral als centres educatius

23 de març de 2023

El proper 23 de març tindrà lloc la Jornada Diàleg entre docents, investigadores i altres professionals sobre el Desenvolupament de la competència oral als centres educatius, organitzada des del projecte de recerca “Estàndards per a l’avaluació de la qualitat formativa dels docents d’educació infantil, primària i secundària en relació amb la competència lingüística oral en català, i propostes de millora” (2020 ARMIF 00008; IP: Marta Gràcia), a la qual us convidem. 

Trobareu informació sobre el programa 

https://www.ub.edu/idp/web/ca/noticies/jornada-dialeg-entre-docents-investigadores-i-altres-professionals-sobre-el

L'assistència és gratuïta amb prèvia inscripció a l'enllaç

https://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice;jsessionid=CbfK3vQIwC9F0GzTFTCpHgcpBt9m96RDMjhLtTdPnG6t168fZUR_!45960688?curs=56473