educació lingüística basada en evidència científica

educació lingüística
basada en evidència científica

Notícies

1r. Congrés Internacional sobre Retroacció Correctiva Escrita en L1 i L2 (WCF23)

El 1r. Congrés Internacional sobre Retroacció Correctiva Escrita en L1 i L2 (WCF23) serà presencial a la Universitat de Vi[c-Universitat Central de Catalunya](https://www.g...

24 de març de 2023

Diàleg entre docents, investigadores i altres professionals sobre el Desenvolupament de la competència oral als centres educatius

El proper 23 de març tindrà lloc la Jornada Diàleg entre docents, investigadores i altres professionals sobre el Desenvolupament de la competència oral als centres educatius, organitzada des del projecte de recerca “Estàndards per a l’avaluació de la qualitat formativa dels d...

23 de març de 2023

educació lingüística basada en evidència científica

Projectes

Posicionament i Informació (PI): La forma i el fons dels textos analítics en educació secundària i educació superior

REDICE18-1920, PI: Elisa Rosado

El projecte té una doble finalitat. Per una banda, ens proposem descriure els principals problemes que, en termes de contingut i de forma, presenten els textos analítics d’alumnes d’educació secundària i educació superior; per l’altra, volem facilitar als professors d’aquests niv...

Comprensió i qualitat del discurs: el paper de la connexió en el processament dels textos analítics

PID2020-119555GA-I00, PI: Melina Aparici

El domini de la llengua escrita, clau per l'èxit escolar i professional de l'individu, constitueix una fita evolutiva que implica la combinació de dues habilitats fonamentals: la comprensió lectora i la producció de textos. D'altra banda, com a receptors d'un text, ens convertim ...

Connectant a les persones per a una Europa de les diversitats (HOSTIS-HOSPES)

776228-Hostis-Hospes, PI: Melina Aparici

Aquest projecte pretén documentar les pràctiques interculturals de les escoles que tenen estudiants estrangers, amb l'objectiu d'avaluar-ne les fortaleses i les debilitats. L'acció proposada donarà suport al rol positiu que juguen les agències i comunitats educatives formals i no...