Connectant a les persones per a una Europa de les diversitats (HOSTIS-HOSPES)

Connectant a les persones per a una Europa de les diversitats (HOSTIS-HOSPES)

  • Investigador(s) Princial(s): Melina Aparici
  • Agència fundadora: EU. Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Progr.) 2014-2020
  • Import: 19.953,00 €
  • Durada: 2017-2019
  • Referència: 776228-Hostis-Hospes

Aquest projecte pretén documentar les pràctiques interculturals de les escoles que tenen estudiants estrangers, amb l'objectiu d'avaluar-ne les fortaleses i les debilitats. L'acció proposada donarà suport al rol positiu que juguen les agències i comunitats educatives formals i no formals a través d'investigació i documentació en l'àrea, així com l'intercanvi i la difusió mutus de Bones Pràctiques Interculturals.

El projecte s'articula en 3 línies de treball interconnectades: mapatge i investigació dels reptes multiculturals als quals s'enfronta el sistema escolar i la seva capacitat de resiliència en les zones de migració en trànsit (LT 1); experimentació d'un model pilot d'aprenentatge intercultural en les societats de migració en trànsit i sistematització dels resultats de la investigació emmarcats en una proposta de model pilot (LT 2); promoció i difusió del "Model intercultural sicilià" per al diàleg intercultural i la inclusió a escala regional i de la UE (LT 3).

Al llarg d'aquesta investigació, la contribució de les entrevistes als professors serà crucial, ja que els resultats dels processos educacionals recauen majoritàriament en les capacitats dels professors per a transformar l'escola en un espai de ciutadania activa.