Posicionament i Informació (PI): La forma i el fons dels textos analítics en educació secundària i educació superior

Posicionament i Informació (PI): La forma i el fons dels textos analítics en educació secundària i educació superior

  • Investigador(s) Princial(s): Elisa Rosado
  • Agència fundadora: REDICE18-1920 - Projectes ICE 01/- 01/2018Universitat de Barcelona
  • Import: 2.020,00 €
  • Durada: 2018-2019
  • Referència: REDICE18-1920

El projecte té una doble finalitat. Per una banda, ens proposem descriure els principals problemes que, en termes de contingut i de forma, presenten els textos analítics d’alumnes d’educació secundària i educació superior; per l’altra, volem facilitar als professors d’aquests nivells educatius la tasca d’avaluar, en totes les seves dimensions, els textos produïts pels seus alumnes. Els propòsits del projecte es concreten, doncs, en dos objectius generals i els corresponents objectius específics:

  1. Identificar, descriure i tipificar les dificultats més recurrents que s’observen en els textos analítics, tant pel que fa a les seves característiques formals com pel que fa a la quantitat i qualitat del seu contingut, produïts per l’alumnat de secundària i d’educació superior abans i després de l’aplicació d’un tractament pedagògic sobre textos analítics/argumentatius. 1a. Analitzar els textos analítics produïts pels participants per tal d’identificar, descriure i tipificar els aspectes formals més problemàtics 1b. Analitzar com es duu a terme en els textos la gestió de les relacions lògicosemàntiques entre les diferents parts de l’argumentació 1c. Elaborar un informe descriptiu dels resultats i conclusions de les anàlisis sobre les dificultats en l’ús de formes lingüístiques i de gestió del contingut

  2. Dissenyar, aplicar i posar a prova, a partir dels resultats obtinguts en el compliment de l’objectiu 1, una Guia d’avaluació de textos analítics que pugui adaptar-se a les necessitats específiques dels docents en diferents nivells de formació i en assignatures d’àmbits de coneixement diversos. 2a. Elaborar un llistat de criteris d’avaluació de textos analítics consensuats per experts en llengua i professors en actiu (de secundària i universitat) basats en els resultats de l’informe descriptiu (v. objectiu 1c.) 2b. Posar a prova la validesa d’aquests criteris aplicant-los als textos del corpus 2c. Confeccionar una guia d’avaluació de textos analítics per professors de secundària i universitat, a partir criteris consensuats i dels resultats de la seva aplicació.

Mitjançant l’anàlisi detallada dels textos, identificarem i il·lustrarem acuradament quines son les dificultats que persisteixen tot i el canvi de cicle formatiu i tot i el tractament pedagògic específic. Volem, doncs, posar en comú els aspectes que tant lingüistes i psicolingüistes com professors de secundària i d’universitat en actiu tenen en consideració en l’avaluació d’un text (v. Tolchinsky & Castillo, 2016). A partir de la validació del criteris comuns aplicats i/o prioritzats per professors i experts arribarem a una proposta consensuada que faciliti i optimitzi l’avaluació́ de la qualitat dels textos analítics en diferents nivells educatius i diferents àrees de coneixement així com, en termes d’avaluació formativa, la devolució a l’alumne de l’aportació que suposa. El propòsit últim del projecte és fer difusió de la guia en els contextos educatius pertinents, d’educació superior i d’educació secundària.