Cultura científica a l'escola. La recerca en educació lingüística al servei del docent

Cultura científica a l'escola. La recerca en educació lingüística al servei del docent

  • Investigador(s) Princial(s): Marilisa Birello
  • Agència fundadora: Ajuntament de Barcelona
  • Import: 2.500,00 €
  • Durada: 2021-2022
  • Referència: 21S01022-006

Aquest projecte pretén contribuir a augmentar la cultura científica dels i les docents de primària i secundària de Barcelona. En concret, combina, per una banda, una formació general destinada a millorar la cultura científica cívica del professorat, i, per una altra, una formació específica per ensenyar a escriure textos àmpliament avalada científicament, dins i fora del nostre àmbit. El projecte consisteix en un seguit de seminaris destinats a diferents centres educatius de primària i secundària de Barcelona, amb una proporció alta de centres de màxima complexitat, on l'impacte de les accions del projecte pot ser encara major. Els seminaris combinen una formació general en cultura científica per als docents, amb una formació específica en ensenyament de l'escriptura, competència prioritària per a una bona part del col·lectiu beneficiari. Els seminaris tenen un caràcter dinàmic, on s'espera una participació activa dels docents, els quals no només reben informació i estratègies per utilitzar informació científicament contrastada en la seva professió, sinó que tenen l'oportunitat de posar en pràctica les estratègies discutides, atenent a les característiques del centre i dels propis alumnes. Per últim, els seminaris permeten la reflexió contínua sobre les pràctiques i creences dels docents al voltant del seu paper com a educadors dels ciutadans del futur.