Volem ser científiques! Projecte STEM amb perspectiva de gènere

Volem ser científiques! Projecte STEM amb perspectiva de gènere

  • Investigador(s) Princial(s): Anna Cros
  • Agència fundadora: FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
  • Import: 12.500,00 €
  • Durada: 2021-2022
  • Referència: FCT-20-15569

L’objectiu del projecte “Volem ser científiques! Projecte STEM amb perspectiva de gènere” és contribuir a l’educació científica dels escolars de cinquè i sisè de primària i de primer cicle de l’ESO, promoure l’alfabetització i transferència de coneixements, la generació de vocacions científiques atenent a la perspectiva de gènere i apropar als escolars a la universitat. La proposta portada a terme durant el curs 2021-2022 ha consistit en una sèrie d’activitats que han portat als escolars a fer un projecte STEM, guiats pel professorat dels seus centres educatius i pels estudiants universitaris mentors. Els docents i els mentors, que van rebre una formació prèvia a la universitat, van comptar amb el suport de l’equip formador per resoldre els dubtes i orientar el procés. Els escolars també van participar en una jornada sobre gènere i ciència coordinada per professores expertes en aquest tema. Els projectes resultants es van presentar als centres educatius i en una Fira d'Experiències que va tenir lloc a la UAB el dia 31 de maig de 2022. S‘espera que aquestes accions contribueixin a l’educació científica dels escolars, fomentant l’adquisició de coneixements, la familiarització amb la metodologia científica i l’interès per la ciència. S'espera també contribuir a l'empoderament de les estudiants per a la generació de vocacions científiques.

Van participar en el projecte 17 grups classe de 7 centres educatius d'educació primària i secundària (400 estudiants de cinquè i sisè curs de primària i de primer i segon curs de l'ESO); 15 docents dels centres participants, que van rebre la formació i el suport de l'equip formador de la UAB (equip del Centre de Recerca per a la Recerca Científica i Matemàtica-CRECIM), a més de la implicació de l'equip directiu i el claustre dels centres educatius, 30 estudiants universitaris mentors (majoritàriament dones), que van rebre formació i van participar en aquest projecte en el marc d'una Activitat d'Aprenentatge i Servei reconeguda per la universitat, i finalment també es va comptar amb la implicació del professorat de les Facultats de Ciències, Biociències i de l'Escola d'Enginyeria de la UAB en l'organització de tallers de caràcter cientificotecnològic dirigit als estudiants dels centres educatius participants.